• Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane.
  • Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane.
  • Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele.
  • Realizarea planurilor topografice de situatie in format analogic sau digital.
  • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari).
  • Trasari constructii, cote, limite de proprietate.